Esimerkkejä työskentelystä ja uusimmista projekteista 2021-2023

Palvelut Ota yhteyttä

Referenssi

”Sarita on visionääri ensiluokkaisilla operatiivisilla kyvyillä. Hänellä on kyky hahmottaa suuret linjat ja liiketoimintakentän moniliitoksisuus sekä suppiloida tästä näkymästä niin strategiset kuin operativiiset kehittämistoimet. Minulle Saritaan ruumiillistuu lausuma ”jalat maassa ja pää pilvissä” – kohti suuria unelmia konkreettisen ja kädet savessa tekemisen kautta.”

Paula Enström, toimitusjohtaja, Agenssi Oy

Referenssi

”Saritalla on rohkeutta ajatella totutuista kaavoista poiketen. Hän ajattelee asioita uudella tavalla ja tarttuu tekemiseen. Olemme toteuttaneet yhdessä monta eri kulttuurin ja johtamisen kehittämishanketta. Alusta asti niitä on kuvannut innostus, innovatiivisuus ja tekemisen meininki. Saritan vahvuuksina on erityisesti ihmisten innostaminen ja sitouttaminen uuteen ja tuntemattomaan.”

Makke Leppänen, liiketoimintajohtaja, Corendo Oy

Suomalaisen työn liitto - logo.
  • Oulunkylän yhteiskoulun strategiatyö, jossa osallistetaan laajasti koko henkilöstöä, oppilaita sekä keskeisiä sidosryhmiä. Tavoitteena yhteisen identiteetin vahvistaminen, hyvä johtaminen ja tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen.
Oulunkylän yhteiskoulun logo.
  • Työhyvinvoinnin varmistaminen, konfliktitilanteiden ratkaiseminen ja yhteistyön kehittäminen, yksityinen sektori (luottamuksellinen)
  • Esihenkilö työntekijäkokemuksen varmistajana – avoin valmennus esihenkilöille, AlmaTalent
  • Palautekulttuurin kehittämishanke, vaiheittainen eteneminen: johto, esihenkilöt, koko henkilöstö, erikoisliikeketju, Suomi (luottamuksellinen)
  • Esihenkilötyön kehittäminen ja valmentava johtaminen, johtoryhmä ja esihenkilöt, logistiikka-alan yritys Suomessa (luottamuksellinen)
  • Sujuvan johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen ja johtoryhmän coaching, teknologiayritys Suomessa  (luottamuksellinen)
  • Johtoryhmätyön kehittäminen, valmentava johtaminen, johtamiskulttuuri, hyvinvointia edistävä organisaatio Suomessa (luottamuksellinen)
  • Yksilövalmennuksia johtoryhmän jäsenille, mm. myynnistä vastaava johtaja (julkinen sektori), myyntijohtaja (rakennusala, yksityinen) henkilöstöjohtaja (Sote-sektori), (luottamuksellisia)

Teemat valmennuksissa: muutosjohtaminen, uuden johtamisroolin haltuunotto, hankalat tilanteet, itsensä johtaminen, vuorovaikutus, ajattelun johtaminen, onnistumisien organisointi, operatiivinen toimeenpanokyky.

  • Palvelukokonaisuuksista vastaavien päällikköjen strategiatyöskentely ja strategian johtaminen, yhteiset strategiasparraukset
  • Agenssi Oy:n Rakettitiedettä esihenkilöille – avoimet esihenkilövalmennukset 2021, 2022

Referenssi

”Olen tutustunut satoihin yrityksiin. Lempihaastattelukseni on jo kauan sitten noussut henkilöstöön ja ihmisiin (people, HR) liittyvät haastattelut ja aina opin lisää. Erityisen paljon opin, kun sain sinun kanssasi keskustella Sarita.”

Tom Essen, Supply Chain Management Professional

Referenssi

”Saritalla on erinomainen kyvykkyys yhdistää luovuus, innostavuus ja käytännönläheisyys. Ja kun tähän yhdistetään vahva strateginen bisnesymmärrys, niin ilolla ollaan yhteistyötä Saritan kanssa tehty.”
 
Heli Vähätiitto, strateginen uudistaja, toimitusjohtaja, Dazzle Oy
Ota yhteyttä