Esimerkkejä työskentelystä ja projekteista

Palvelut Ota yhteyttä

Referenssi

”Sarita on visionääri ensiluokkaisilla operatiivisilla kyvyillä. Hänellä on kyky hahmottaa suuret linjat ja liiketoimintakentän moniliitoksisuus sekä suppiloida tästä näkymästä niin strategiset kuin operativiiset kehittämistoimet. Minulle Saritaan ruumiillistuu lausuma ”jalat maassa ja pää pilvissä” – kohti suuria unelmia konkreettisen ja kädet savessa tekemisen kautta.”

Paula Enström, toimitusjohtaja, Agenssi Oy

Referenssi

”Saritalla on rohkeutta ajatella totutuista kaavoista poiketen. Hän ajattelee asioita uudella tavalla ja tarttuu tekemiseen. Olemme toteuttaneet yhdessä monta eri kulttuurin ja johtamisen kehittämishanketta. Alusta asti niitä on kuvannut innostus, innovatiivisuus ja tekemisen meininki. Saritan vahvuuksina on erityisesti ihmisten innostaminen ja sitouttaminen uuteen ja tuntemattomaan.”

Makke Leppänen, liiketoimintajohtaja, Corendo Oy

Uudenlainen yrityskulttuurin huomioivan mallin kehittäminen perinteisten kehityskeskustelujen tilalle. Mallin avulla voidaan mitata ja johtaa suorituksen lisäksi organisaatiokulttuuria, yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä arvojen mukaista tekemistä. ​

Viestintäkoulutukset työyhteisöille – miten toimia ja viestiä tuloksellisesti useiden työntekijä-, asiakas- ja sidosryhmien kanssa.​

Miten yhdistää modernit digitaaliset työkalut parhaisiin henkilöstöjohtamisen ja viestinnän käytäntöihin.​

Esihenkilöiden johtamis- ja viestintätaidot, esihenkilövalmennuksia, ”esihenkilöt strategiavaikuttajana”, kriisiviestintä​

Strategiatyön kehittäminen, ketterä strategiapäivitys, strategian käytäntöön vieminen organisaatiossa, sisäisten valmentajien valmennus.

Yhteisen kulttuurin ja arvojen määritteleminen henkilöstöä osallistavin menetelmin​.

Toimintakulttuurien yhteensovittaminen ja viestintä muutostilanteissa, esimerkiksi yritysostojen yhteydessä, transformaatioissa tai organisaatiouudistuksissa.​

Henkilöstön brändilähettilästoiminnan käynnistäminen, medianäkyvyyden kasvattaminen, yrityksen mediaedustajien valmennusta​

Henkilöstöstrategian ja käytäntöjen rakentaminen työsuhteen elinkaaren eri osa-alueisiin.

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen kilpailutekijäksi​

Asiakaspalvelukoulutuksia, telesales-toimintamallien luominen, uusasiakashankinta.

Asiakaspalvelukoulutuksia, telesales-toimintamallien luominen, uusasiakashankinta.

Virtuaalifasilitointi ja esiintymiskoulutukset​.

Referenssi

”Olen tutustunut satoihin yrityksiin. Lempihaastattelukseni on jo kauan sitten noussut henkilöstöön ja ihmisiin (people, HR) liittyvät haastattelut ja aina opin lisää. Erityisen paljon opin, kun sain sinun kanssasi keskustella Sarita.”

Tom Essen, Supply Chain Management Professional

Referenssi

”Saritalla on erinomainen kyvykkyys yhdistää luovuus, innostavuus ja käytännönläheisyys. Ja kun tähän yhdistetään vahva strateginen bisnesymmärrys, niin ilolla ollaan yhteistyötä Saritan kanssa tehty.”
 
Heli Vähätiitto, strateginen uudistaja, toimitusjohtaja, Dazzle Oy
Ota yhteyttä