Rekisteri- ja tietosuojaseloste 

Laras Consulting Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§. Päivitetty 7.10.2022.

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten, tietosuoja-asetuksen (GDPR), muun lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.  

  1. Rekisterinpitäjä 

Laras Consulting Oy, Y-tunnus 3199615-4, https://larasconsulting.fi.

Kotipaikka Rajamäki, [email protected]  +358405037040 

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Sarita Laras, [email protected], +358405037040, Rajamäki 

  1. Rekisterikohtaiset tiedot 

Keräämme tietoja tunnistaaksemme sinut asiakkaanamme ja pitääksemme sinuun yhteyttä. Se, mitä henkilötietoja keräämme riippuu mitä palveluitamme käytät. Alla on esimerkkejä tiedoista, joita rekisterissämme voi olla. 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. Lisätietoa evästeistä täältä.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Laras Consulting Oy:n liiketoiminnan, palvelutuotannon ja asiakassuhteiden hoitaminen. Tähän kuuluvat myös Laras Consulting Oy:n tarjoamien palveluiden myynti ja markkinointi.  

Myynti ja asiakkuuden hoitaminen 

Kommunikoidaksemme kanssasi ja lähettääksemme sinulle viestejä palveluistamme. 

Liiketoiminnan kehittäminen 

Käsittelemme henkilötietojasi kehittääksemme liiketoimintaamme sekä palveluitamme ja tehdäksemme markkinointitutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyitä. 

Markkinointi 

Keräämme ja analysoimme henkilötietoja, kuten toimintaasi internetissä lähettääksemme tietoja palveluistamme tai muita viestejä, jotka saatat kokea hyödyllisiksi. Lisäksi voimme parantaa verkkosivustomme käyttäjäkokemusta henkilötietojesi perusteella. 

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Yritys käyttää analyysievästeitä (Google Analytics), jotta kävijämääriä voi seurata.

Lisätietoa evästeistä täältä.

  1. Henkilötietojen käsittelyperusteet

Käsittelemme henkilötietojasi aina jollain seuraavista lainmukaisista perusteista: 

Olet antanut meille suostumuksen käsitellä tietojasi. Suostumus voidaan antaa käyttämällä palveluitamme, tilaamalla blogin tai uutiskirjeen, osallistumalla arvontoihin tai äänestyksiin tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme. Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa. 

Sopimus, jossa yrityksesi on osapuolena tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esimerkiksi asiakassuhde ennen sopimusta)  

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen tietosuoja- ja rekisteriselosteissa mainittuihin käyttötarkoituksiin, ellei pidempää säilytysaikaa vaadita tai sallita laissa. 

Henkilötietojesi luovuttaminen kolmansille osapuolille 

Emme luovuta henkilötietojasi ilman suostumustasi kolmansille osapuolille, ellei tietojen luovuttaminen perustu lakiin tai säädökseen.  

  1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Laras Consulting Oy luovuttaa henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella, voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa tilanteissa sekä tilanteissa, jossa henkilötiedon luovuttaminen on välttämätöntä Laras Consulting Oy:n asiakkaalleen tuottaman palvelun toteuttamisessa. 

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

  1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Sinulla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietosi ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

  1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään sinulla on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa sinulle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.