02. Merkityksellistä johtamista ja johtajuutta

Hyvä johtaminen on keskeinen työtyytyväisyyden ja tuloksellisuuden edellytys. Johtamisen laatu näkyy työyhteisön hyvinvoinnissa, merkityksellisyyden ja autonomian vahvistamisessa ja odotukset ylittävässä asiakaskokemuksessa. Hyvä johtaminen saa ihmiset antamaan parastaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Johtajaan ja esihenkilöön kohdistuu erilaisia toiveita ja odotuksia

Hänen on kyettävä johtamaan yksittäisten ihmisten työtä ja ajattelun suuntaa, raivattava esteitä ja organisoida onnistumisia. Samalla täytyy pitää jatkuvasti mielessä kokonaiskuva ja strategiasta tulevat tavoitteet.  

Johtaminen ei synny tyhjiössä. Erilaiset vuorovaikutussuhteet ja arjen tilanteet luovat hyvinkin erilaisia odotuksia ja vaatimuksia johtajan roolia kohtaan. Siksi on tärkeää, että johtaja huolehtii myös itsensä johtamisesta ja oman ajattelunsa kehittämisestä sekä saa kasvaa ammatillisesti omassa johtamistehtävässään.

Valmennuksien teemat ja painopisteet valitaan ja tarkennetaan organisaation ja valmennettavien tavoitteiden mukaan.

Esimerkkejä johtamisen kehittämisen teemoista ja palveluista

Esihenkilövalmennukset

Valmennuksissa haetaan toimivia työkaluja ja hyviä käytäntöjä arjen esihenkilötyöhön. Valmennuksien teemat ja painopisteet valitaan ja tarkennetaan organisaation ja valmennettavien tavoitteiden mukaan.

Tavoitteena on esihenkilön ammatillinen kasvu – oli kyseessä sitten esihenkilöuransa alkutaipaleella oleva tai kokenut konkari.

Esimerkkejä esihenkilöiden kehittämisen teemoista ja palveluista

Tehdään yhteistyötä ja jutellaan lisää yrityksesi tarpeista

Palvelut Ota yhteyttä