Laras Consulting Oy:n missiona on paras mahdollinen työelämä

01.

Ainutlaatuinen yrityskulttuuri

Tavoitteita tukevaa yrityskulttuuria voi ja pitää määrätietoisesti johtaa ja mitata. Ainutlaatuinen yrityskulttuuri on kilpailuetu, jota ei voi kopioida. ​

02.

Ensiluokkainen työntekijäkokemus

Koko työn elinkaaren huomioiva työntekijäkokemus mahdollistaa odotukset ylittävän asiakaskokemuksen ja vaikuttaa merkittävästi työtyytyväisyyteen ja työhyvinvointiin.

03.

Vaikuttavaa viestintää

Viestintä on vaikuttava johtamisen ja työyhteisön työkalu. Työelämän muuttuminen vaatii monipuolisia viestintätaitoja ja uusia käytäntöjä.

04.

Merkityksellistä johtamista

Hyvä johtaminen on tuloksellista, osallistavaa ja merkityksiä luovaa. Johtamiskäytäntöjen reivaaminen antaa tilaa uusille mahdollisuuksille ja onnistumisten organisoinnille.

Esimerkkejä palveluista

OTA YHTEYTTÄ, KUN

Keskustellaan tavoitteistasi ja yrityksellesi sopivimmasta kokonaisuudesta!

Valmennukset

Muutos- ja kehitysprojektien rinnalla tai erillisenä kokonaisuutena tarjoamme erilaisia valmennuksia, jotka auttavat johtamaan, kommunikoimaan, vaikuttamaan, oivaltamaan ja kehittymään.

Valmennuksien teemat ja painopisteet valitaan ja tarkennetaan organisaation ja valmennettavien tavoitteiden mukaan.

Ulkopuolista asiantuntijaa kannattaa käyttää muutos- ja kehityshankkeissa

  • Ulkopuolinen ammattilainen on ennakkokäsityksistä vapaa  ja pystyy havaitsemaan sellaista, mitä sisältä ei näe. ​
  •  Tuoreita näkökulmia eri perspektiivistä. 
  • Auttaa löytämään ytimen, jäsentämään ja selkeyttämään.​
  • Haastaa, sparraa, toimii peilinä,  löytää katvealueet, auttaa ja vie ajattelua eteenpäin hyvillä kysymyksillä. ​
  • Suunta ja päämäärä pysyvät kirkkaana ja aikataulu hyppysissä arjen tuoksinan keskellä. Huolehtii siitä, että projektit viedään loppuun sovitun mukaisesti.

Ota yhteyttä

Asiakkaan menestyminen on ainoa mittarini. Autan, sparraan ja valmennan yrityksiä muotoilemaan kilpailuetua tuovaa yrityskulttuuria, ensiluokkaista työsuhteen elinkaaren kattavaa työntekijäkokemusta, vaikuttavaa työyhteisöviestintää sekä osallistavaa ja valmentavaa johtamista. Toteutan myös erilaisia HR-projekteja.

Palveluissani strateginen ajattelu yhdistyy operatiiviseen toimintaan kahdenkymmenen vuoden kokemuksella ja tuoreilla näkemyksillä.

Yhteistyö Agenssin kanssa monipuolistaa asiakastoteutuksiamme ja haastaa myönteisellä tavalla omaa ajatteluamme uusien näkökulmien löytämiseksi ja asiakastyössä hyödynnettäviksi. Toimin konsulttina ja verkostovalmentajana Agenssin erilaisissa työelämän hankkeissa. Yhteistä Larakselle ja Agenssille on halumme edistää merkityksellistä työelämää.​

Ota yhteyttä