Laras Consulting Oy:n missiona ja intohimona on tehdä parasta mahdollista työelämää ja johtamista

Asiakas saa työelämän kehittämisen tueksi laajan kokemuksen ja tuoreet näkemykset johtamisesta, johtajuudesta, yrityskulttuurista ja työyhteisöjen kehittämisestä.

Valmennuksille ja projekteille tunnusomaista on vuorovaikutus, uteliaisuus, ilo, uuden löytäminen, oivallukset, arvostava kommunikaatio ja haastaminen.

Työskentelyn punaisena lankana on aina käytännöllisyys, vaikuttavuus, asiakkaan menestys sekä arjen pienet ja isot muutokset.

Parasta mahdollista työelämää tehdään valmentamalla, sparraamalla ja fasilitoimalla johtoryhmiä, esihenkilöitä, tiimejä ja organisaatioita muotoilemaan

01.

Kilpailuetua ja tuloksentekoa tukevaa yrityskulttuuria

Lue lisää

02.

Merkityksellistä johtamista ja johtajuutta

Lue lisää

03.

Vetovoimaista työntekijäkokemusta

Lue lisää

04.

Vaikuttavaa työyhteisöviestintää ja vuorovaikutusta

Lue lisää

Työelämän timantti

Organisaation menestyminen ei ole yksittäisten palasten summa. Kyvykkyyttä ja vaikuttavuutta syntyy eri osien yhteispelistä. Toisiinsa vaikuttaen ja toisiaan tukien niistä hioutuu timantti – kokonaisuus, joka kertoo minne, miksi ja miten mennään kohti tavoitteita.

Työelämän timantti.

Hyvässä strategiasuunnittelussa huomioidaan päätösten vaikutukset toimintakulttuuriin, jotta kulttuurista tulee tukea strategisille tavoitteille. Arvot luovat perustaa toiminnalle, johtamiselle ja päätöksenteolle. Johtamiskäytännöt ja rakenteet tukevat yhdessä tekemistä ja jatkuvaa dialogia.

Työntekijöillä on hallinnan tunne omasta työstään ja päämäärä selkeästi kommunikoitu organisaation kaikilla tasoilla. Ihmiset kokevat olevansa tärkeä osa yhteistä tarinaa ja tunnistavat oman roolinsa merkityksen. Tämä vaikuttaa asiakas- ja työntekijäkokemukseen ja heijastuu siihen, mitä asiakkaat, sidosryhmät ja potentiaaliset työntekijät meistä ajattelevat.

Tehdään yhteistyötä ja jutellaan lisää yrityksesi tarpeista

Ota yhteyttä