01. Kilpailuetua, vetovoimaa ja tuloksentekoa tukeva yrityskulttuuri

Yhdessä asiakkaan kanssa rakennetaan ja varmistetaan tavoitteita tukeva kulttuuri, joka mahdollistaa matkan kohti visiota ja joka tukee strategiaa. Yrityskulttuuri on organisaatiolle arvokas aineeton omaisuus ja vetovoimainen kilpailuetu, jota ei voi kopioida ja joka houkuttelee oikeat osaajat antamaan parastaan.

Kulttuurinrakennuksen vaiheet: ymmärrys-näkemys-valinnat-toteutus

Varmistetaan, että kulttuuri muuttuu eläväksi ihmisten arjessa.   

Kulttuuri toimii tehokkaana työkaluna tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kulttuuri istuu aina johtoryhmässä. Kulttuuri osallistuu kaikkiin kokouksiin ja työelämän kohtaamisiin. Se käy asiakkaalla. Se vaikuttaa osaajien kiinnostukseen rekrytoinnissa. Se luo työnantajamielikuvaa ja brändiä. Vaikuttaa työntekijäkokemukseen. Notkuu kahviautomaatilla. Henkilöstö ottaa sen mukaan baariin, joissa siitä kerrotaan juttuja. Kulttuuri osallistuu myös some-keskusteluihin. Kulttuuri vastaa kysymykseen siitä, miten asioita on tapana tehdä.

Kulttuuria voi ja pitää johtaa systemaattisesti. Johto tekee päätöksen siitä, johtaako se kulttuuria vai antaako kulttuurin johtaa. Toinen näistä tapahtuu varmasti. Jos kulttuuri ei kuulu johdon aktiiviselle agendalle, se ryhtyy johtamaan itse ja tekee mitä haluaa. Eikä välttämättä toivottuun ja tavoitteita tukevaan suuntaan.

Ei ole olemassa mallikulttuuria eikä hyvää tai huonoa kulttuuria. Se, mikä toimii toisessa työyhteisössä, ei välttämättä toimi toisessa. Kulttuuria rakennetaan kunkin organisaation omien tavoitteiden kautta ja siten se toimii tehokkaana työkaluna tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palvelut Ota yhteyttä