03. Vetovoimainen työntekijäkokemus

Työntekijäkokemuksen merkitys on kiristyvässä osaajakilpailussa ajankohtaisempi kuin koskaan. Se on ansaitusti noussut yritysten strategioihin ja prioriteettien kärkeen paitsi hyvän asiakaskokemuksen varmistajana, myös houkuttelemaan oikeita osaajia ja pitämään heidät talossa.

Hyvä työntekijäkokemus tuottaa veto- ja pitovoimaa sekä lisää työhyvinvointia. Se on myös keskeinen vaikuttaja työnantajamielikuvan vahvistamisessa.

Valmennuksissa tarkastellaan työntekijäkokemusta käytännönläheisesti

mm. näiden teemojen kautta:

Valmennuksissa haetaan johtajille tai esihenkilöille tehokkaita työkaluja ja parhaita käytäntöjä. Syvennetään ymmärrystä johtajien, esihenkilöiden ja koko henkilöstön rooleista ja vaikutusmahdollisuuksista työntekijäkokemukseen työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

Palvelut Ota yhtettä