Asiakastarina: esittelyssä Suomalaisen Työn Liitto ja työkulttuurin kehittäminen

Suomalaisen työn liitto - logo.

Kun hyvästä tehdään parempaa

Huippuasiantuntijat ja avoin asenne. Ratkaisujen hakeminen. Arvostava, moniääninen dialogi. Huumori ja nauru. Toisten kuunteleminen. Yhdessä tekeminen. Realistinen optimismi. Tosiasioiden tunnustaminen. Johdon vahva tuki. Vaikuttavuus arjessa. Tällaisia tunnelmia nousee esiin, kun reflektoin työskentelyä Suomalaisen Työn Liiton tiimin kanssa. On ollut etuoikeus työskennellä työkulttuurin kehittämisen kumppanina.

Tero Lausala, Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja kertoo omin sanoin työkulttuurin kehittämisen hankkeesta:

”Suomalaisen Työn Liitto toimii jäsenyritystensä hyväksi: tuotamme heille erinomaisia palveluita, jotka auttavat heitä arvopohjaisessa myynnissä, markkinoinnissa ja viestinnässä. Tunnetuin tuotteemme on Avainlippu, joka on Suomen tunnetuimpia ja arvostetuimpia brändejä. Koulutamme melkein 10.000 ihmistä vuodessa ja sparraamme jäsenyrityksiämme mm. digitaalisen markkinoinnin, vastuullisuuden ja verkkokaupan kehittämisessä.

Olemme aito yhteisö, jossa kasvollisuus ja merkityksellisyys loistavat ja tekevät meistä erityisiä asiakkaillemme. Kokemus meistä on kaikki kaikessa – ja se syntyy tiimimme dynamiikasta, yhteisestä arjesta ja jokapäiväisistä kohtaamisista ihmisten kesken.

Halusimme kirkastaa, mitkä ovat oman tiimimme ylivoimatekijät eli ne asiat, jotka saavat tulemaan töihin päivästä toiseen innostuneena, kiinnostuneena ja iloisena. Samalla olimme tietoisia, että monet asiat sisäisessä dynamiikassamme kaipasivat parantamista: esimerkkinä töiden ja tehtävien jako hajautetuissa ja ilman formaalia esimiestä toimivissa tiimeissä. Siksi lähdimme hakemaan kumppania työkulttuurimme kehittämiseen ja löysimme Saritan Laras Consulting Oy:stä meitä auttamaan.

Halusimme, että työkulttuurimme kiteyttäminen muutamaan kulmakiveen on äärimmäisen osallistava prosessi. Halusimme kuulla jokaista, kuunnella herkällä korvalla. Toisaalta halusimme, että työskentelyyn tuodaan sopivissa kohdissa akateemista ja teoreettista kehystämistä, koska tiimimme on hyvin analyyttinen. Arvostimme myös omaa käytännön kokemusta henkilöstöjohtamisesta, viestinnästä ja strategiatyöskentelystä, jotta tarvittaessa kumppanimme voisi tuoda oman kokemuksensa ja näkemyksensä peliin.

Saritan kanssa nämä kaikki tavoitteemme toteutuivat erinomaisesti. Workshop-työskentelyssä keskusteltiin erittäin vilkkaasti ja toisaalta asiat dokumentoitiin erittäin tarkasti. Koko prosessi oli selkeästi kuvattu etukäteen ja eteni Saritan johdolla hyvin loogisesti. Sparraus meidän eli Liiton johdon kanssa oli jatkuvaa ja meitä kuunneltiin herkällä korvalla. Sarita myös haastoi meitä joka kohdassa menemään vielä askeleen pidemmälle, kiteyttämään kiteytyksen päälle ja sanomaan asiat siten, että ne muistetaan.

Lopputuloksena saimme kiteytettyä työkulttuurimme kulmakivet meille sopivalla, tiimimme suuhun sopivilla sanoilla ja kuvilla. Koko prosessia Saritan kanssa arvostettiin tiimimme jäsenten puolesta erittäin paljon: koettiin, että heitä kuunneltiin, arvostettiin ja tehtiin koko Liiton kannalta tärkeää kehitystyötä. Työkulttuurimme kulmakiviä mitataan meillä jatkossa ja niistä keskustellaan säännöllisesti tiimin kesken.”