04. Vaikuttavaa työyhteisöviestintää ja vuorovaikutusta

Viestintä on vahva vaikuttamisen ja johtamisen väline, ja työyhteisön viestintätaidot ovat hybridityön aikana entistä tärkeämmät. Yhteinen ja yhtenäinen viestintä lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja vahvistaa työyhteisöä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu viestintä vaatii johdonmukaisuutta, sitkeyttä ja toistoa. On osattava innostuneesti jankuttaa!

Strategiatyössä ja strategian käytäntöön viemisessä tai muutostilanteissa viestinnän merkitystä saatetaan aliarvioida, vaikka juuri hyvin suunnitellun ja johdonmukaisen viestinnän vaikutus muutoksen toteuttamiseen on merkittävä tekijä.​

Työyhteisöviestinnän ja vuorovaikutuksen valmennuskokonaisuudet

Työyhteisöviestinnän ja vuorovaikutuksen valmennuskokonaisuuksia suunnitellaan johtoryhmille, yksittäisille johtajille, esihenkilöille, tiimeille tai työyhteisöille. Valmennuksien teemat ja painopisteet valitaan ja tarkennetaan organisaation ja valmennettavien tavoitteiden mukaan.

Valmennuksissa käsitellään työyhteisöviestintää ja vuorovaikutusta käytännönläheisesti mm. näiden teemojen kautta:

Tehdään yhteistyötä ja jutellaan lisää yrityksesi tarpeista

Palvelut Ota yhteyttä