Strategia on syytön – viisi suosittua syytä, miksi strategia ei toteudu

Syitä siihen miksi yritysstrategia ei toteudu.

Olen harvoin, jos koskaan, törmännyt yritykseen, jonka strategia ei toteudu siksi, että se itsessään on niin huono. Päinvastoin – strategiat ovat yleensä pitkän prosessin tuloksia, hyvin mietittyjä kokonaisuuksia. Niiden pohjana on valtavasti asiantuntemusta, ymmärrystä markkinasta ja asiakkaista sekä toimintaympäristöstä. Silti moni jää toteutumatta tai etenee johdon näkökulmasta tuskallisen hitaasti.  

Esittelen viisi suosittua syytä siihen, miksi strategian toteutus töksähtelee. 

1. Ydintarina puuttuu 

Hyvä tarina on työkalu, jossa tiivistyy yrityksen olemassaolon merkitys, arvot ja identiteetti. Se kertoo, miksi yritys on olemassa, miten se toimii asiakkaiden kanssa ja ilmentää yrityksen kulttuuria. Se on konkreettinen, helposti viestittävä ja ymmärrettävä. Tarinan pitää herättää tunteita ja innostaa toimimaan. Tarinaa pitää pitää elossa ja kertoa sitä uudelleen ja uudelleen. Muistaa innostuneesti jankuttaa kerta toisensa jälkeen.

2. Strategia ei konkretisoidu ihmisten arjessa 

Ajatellaan, että lanseeraus henkilöstötilaisuudessa riittää ja sen jälkeen materiaali löytyy intrasta. Kyllä hyvä strategia(esitys) puhuu puolestaan, ei siinä muuta tarvita. Keskustelin kerran erään yksikön pomon kanssa ja kysyin, miten hänen tiiminsä arjessa strategiaa käsitellään. Vastaus mykisti: “On se [strategiamateriaali] heille näytetty silloin keväällä”. Jos strategia ei ui rakenteisiin, toimintamalleihin ja mittareihin, sillä ei ole paljoa mahdollisuuksia.  

3. Operatiivinen johto on ilman työkaluja 

Operatiivinen johto, tiiminvetäjät ja esihenkilöt kannattaa ottaa mahdollisimman laajasti jo suunnitteluun mukaan, mutta vähintään ennen kun strategiaa esitellään koko organisaatiolle. He tarvitsevat mahdollisuuden sulatella, kysyä ja tarkentaa. Operatiivisen johdon kanssa on hyvä olla aikaa sparrata ja käsitellä mahdollisesti esiin nousevia kysymyksiä ja huolia. Pohtia yhdessä sitä, mitä konkreettista tekemistä strategia edellyttää heiltä ja heidän tiimeiltään. Operatiivisen johdon toiminnalla on merkittävä vaikutus työntekijäkokemukseen ja siihen, miten strategia lähtee toteutumaan arjessa. 

4. Toiminnallistamisen suunnitelmaa ei ole

Strategiaprosesseihin käytetään aikaa ja resursseja. Tämä on sinänsä hyvä asia, koska mahdollisimman paljon henkilöstöä osallistava matka on yhtä tärkeää kuin lopputulos. Mutta jostain syystä resursseja ei enää riitäkään käytäntöön viemisen suunnitteluun, systemaattiseen toteutukseen ja yhtenäiseen víestintään.

5. Strategia ja kulttuuri 

Tämä on kuin onkin se aamupalajuttu. Hyvässä strategiasuunnittelussa olennaisena osana on päätösten vaikutukset toimintakulttuuriin. Kulttuuria ja strategiaa tarkastellaan rinnakkain, jotta kulttuurista tulee tukea strategisille tavoitteille. Muuten on todennäköistä, että hyväkin strategia päätyy kulttuurin kitaan.