Kahdeksan näkökulmaa johtajuuteen uudessa toimintaympäristössä

Tässä ajassa johtaminen ja johtajuus vaativat monenlaisia taitoja, sekä uusia että jo hyväksi todettuja. Kokosin kahdeksan näkökulmaa johtamisen muistilistalle pohdittavaksi ja inspiraation lähteiksi.

  1. Varmista hallinnan ja autonomian tunnetta – huolehdi siitä, että tiimilläsi on selkeät tavoitteet. Varmista, että työn vaatimukset sekä sen edellyttämät osaamiset ovat kunnossa. Tämä on hybridityössä entistä tärkeämpää.
  2. Kirkasta merkitys ja päämäärä – minne olemme menossa (visio), miksi olemme olemassa (missio) ja yksilön paikka osana yhteistä tarinaa (merkitys).
  3. Johda kulttuuria määrätietoisesti. Vaatii rohkeaa johtamista sekä pitkäjänteistä ja sitkeää työtä, mutta yrityskulttuuri on juuri tässä ajassa tärkeämpää kuin koskaan.
  4. Ole johtajana/esihenkilönä näkyvillä ja tiimiläistesi tavoitettavissa huolimatta siitä oletko etänä vai läsnä – seuraa järjestelmällisesti suoriutumista, kannusta, anna palautetta, kuuntele ymmärtääksesi ja puutu välittömästi, jos havaitset mahdollisen ongelman tai merkkejä sellaisesta.
  5. Tue esihenkilöitä, he tarvitsevat tukea omaan johtamiseensa. Osa saattaa olla hyvinkin uupuneita poikkeustilannejohtamisesta ja nyt vaaditaan jälleen uudenlaisia taitoja. Muista pitää huolta myös omasta jaksamisestasi!
  6. Viesti aktiivisesti ja monikanavaisesti – muista innostuneesti jankuttaa järkeen ja tunteisiin osuvaa tarinaanne. Opettele myös puhumaan innostuneesti nimikirjainpalluroille ruudussa. Harjoittele tasapuolista puheenjohtajuutta niin etänä kuin huoneessa olevien välillä.
  7. Luo yhteiset raamit ja pelisäännöt päivittäiselle työlle. Ota henkilöstö mukaan suunnitteluun. Onko meillä sellaisia työtehtäviä tai kokouksia, joita on tarpeen tehdä fyysisesti samassa paikassa? Miten toimimme virtuaalikokouksissa ja –kohtaamisissa, mitä työkalua käytämme pikaviestintään jne.
  8. Huolehdi työkaluista ja niiden oikeasta käytöstä. Onko toimintatapamme ja työkalumme synkassa? Hyödynnämmekö teknologiaa parhaalla mahdollisella tavalla ja tukevatko toimitilamme erilaisten työtehtävien tarpeita.
Lue lisää palveluista